طلوع کرمانشاه- موسیقی از دیرباز جایگاه بسیار والایی در ایران زمین و به‌ویژه دیار کرمانشاه داشته و موسیقی دانان بزرگ در مناسبت‌های مختلف، طبل و و کرنا و آلات موسیقی خود را می‌نواختند، اما موسیقی در دوران اوستا بر پایه آیینی آئینی، بزمی و رزمی مرسوم بود و در جشن‌های طبیعت و روزهای تاریخی و ملی نواها و موسیقی ایرانی ویژه‌ای اجرا می‌گردید.
ایرانیان از دیرباز شیفته موسیقی بودند و البته موسیقی نیز به عنوان یک علم مقدس شاخه‌ای از ریاضیات محسوب می‌شد و به واقع در برهه ای روحانیون صاحب نام در این عرصه بودند. همچنانکه ابوریحان محمد بن احمد بیرونی بزرگ‌ترین دانشمند مسلمان و از بزرگ‌ترین دانشمندان فارسی‌زبان نیز کتابی ارزشمند در باب موسیقی اصیل دارد که متأسفانه تدریس آن در این برهه با غفلت مواجه شده است.
فارابی نیز کتابی ارزشمند در باب موسیقی دارد که جنبه‌های مختلف موسیقی را تعیین می‌کند و از این اندوخته علمی هنری ارزشمند نیز غفلت شده است.
اما موسیقی در دنیای کنونی یک نیاز و مطالبه به ویژه برای قشر جوان محسوب می شود و آنچه مایه تأثر است، بی توجهی صدا و سیما به ذائقه مردم است، صدا و سیما آنطور که باید نتوانسته آثار فاخر در باب موسیقی اصیل را تولید کند و بعضا به آثار تقلیدی بسنده شده است. حتی در تقلید از موسیقی اصیل و فاخر و حتی سمفونی های فاخر غرب مانند سمفونی بتهوون نیز جا مانده ایم.
آنچه مسلّم است؛ دستگاه های فرهنگی و متولی در عرصه هنر و موسیقی باید صدچندان به این هنر گرانبها توجه کنند و در عرصه تدریس موسیقی های اصیل گامهای موثری برداشته شود متاسفانه حتی تدریس موسیقی های اصیل در استان کرمانشاه نیز کمرنگ است و این امر سبب شده تا گرایش به سمت موسیقی‌های مبتذل و تقلیدی رواج یابد.