به گزارش طلوع کرمانشاه و به نقل از روابط عمومی شرکت گاز کرمانشاه؛ شهبازی مدیرعامل شرکت گاز کرمانشاه در تشریح ابعاد این طرح گازرسانی گفت: برای اجرای این طرح گازرسانی ۲۸۲ کیلومتر شبکه‌گذاری و ۳۵۰۰ مورد نصب انشعاب انجام خواهد شد.
شهبازی گفت: به‌منظور اجرای این طرح ۳۲۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات داخلی شرکت گاز هزینه خواهد شد و زمینه بهره‌مندی ۴۲۰۰ خانوار از نعمت گاز طبیعی را فراهم می‌کند. مدیرعامل شرکت گاز کرمانشاه گفت: اکنون بیش از ۹۹‌درصد جمعیت شهری و ۶۱‌درصد جمعیت روستایی استان کرمانشاه در قالب ۲۷ شهر و یک‌هزار و ۴۶ روستا از گاز طبیعی بهره‌مند هستند و گازرسانی به شهر‌ها و روستا‌های باقیمانده در دستور کار این شرکت قرار دارد.
استاندار کرمانشاه نیز در این مراسم، گازرسانی را از اقدامات عمرانی شایسته و تاثیرگذار دانست و افزود: این اقدام در ماندگاری روستاییان و جلوگیری از مهاجرت آن‌ها به شهر‌ها بسیار موثر است. بازوند، گاز را یکی از محور‌های اصلی توسعه دانست و گفت: گازرسانی علاوه‌بر نقش مهمی که در رفاه و آسایش مردم ایفا می‌کند، به‌عنوان یکی از زیرساخت‌های مهم نقش پررنگی در توسعه صنعتی شهر‌ها و روستا‌ها دارد.