به گزارش طلوع کرمانشاه، سرهنگ فضل الله شیری اظهار داشت: برابر ماده ۴۰ قانون بیمه، شرکت‌های بیمه مکلفند خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی را در مواردی که وسایل نقلیه مسبب و زیان دیده در زمان‌هایی که دارای بیمه نامه شخص ثالث معتبر بوده و بین طرفین حادثه در باب تقصیر اختلافی وجود نداشته باشد حداکثر تا سقف تعهدات مالی مندرج در ماده ۸ قانون بیمه، بدون حضور و اخذ گزارش پلیس (کروکی) پرداخت کنند.
وی همچنین در توضیح ماده ۸۹ آیین نامه راهنمایی و رانندگی عنوان کرد: رانندگانی که دچار تصادف از نوع خسارتی در سطح معابر شهری می‌شوند مکلفند که سریعا خودرو‌های تصادفی را به کنار خیابان هدایت و باهم جهت اخذ خسارت به بیمه مربوطه مراجعه کنند.
سرهنگ شیری یادآور شد: در صورت عدم هدایت خودرو به سمت راست راه برابر جدول جرائم و تخلفات رانندگی مبلغ ۳۰۰ هزار ریال اعمال قانون خواهند شد.