به گزارش طلوع کرمانشاه، مدیرکل بهزیستی استان هدف از راه اندازی پایگاه‌های سلامت اجتماعی پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، شناسایی آسیب‌های محلی، ارائه خدمات اجتماعی، مددکاری، اجرای برنامه‌های محله محورعنوان کرد و گفت: امروز با افتتاح این پایگاه سلامت اجتماعی تعداد پایگاه‌های استان کرمانشاه در محلات حاشیه نشین به ۲۶ پایگاه رسید که ۱۴ پایگاه آن در شهر کرمانشاه قرار دارد.
قادری همچنین ارائه خدمات مشاوره‌ای و مددکاری در پایگاه، توزیع جزوات و کتاب، برگزاری دوره‌ها و کلاس‌های آموزشی متناسب با نیاز‌های مردم محله و مراجعین، تشکیل بانک اطلاعاتی، شناسایی نیازمندان خدمات مددکاری و معرفی و ارجاع به مراکز مربوطه خدمات اجتماعی، پیگیری امور اجتماعی منطقه یا محله، کاریابی و کارآفرینی را از دیگر خدمات پایگاه‌های سلامت اجتماعی برشمرد.
وی اظهار داشت: در حال حاضر هزار و ۲۰۰ واحد مسکونی مددجویان بهزیستی در محله سجادیه وجود دارد که باید به مشکلات آن‌ها توجه ویژه شود.
مدیرکل بهزیستی استان خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری تأکیدات بسیاری بر کاهش آسیب‌های اجتماعی دارند و شخصا به این موضوع ورود پیدا کرده اند و همچنین طبق برنامه ششم توسعه بهزیستی دستگاه متولی سلامت اجتماعی است که نقش کلیدی در مقابله با آسیب‌های اجتماعی را ایفا می‌کند.