به گزارش طلوع کرمانشاه، دکتر شهریار مستوفی گفت: در ایران عمدتاً‌چهار محصول تراریخته شامل سویا، کلزا، دانه ذرت و پنبه دانه کشت می‌شود و شرکت‌های تولیدی موظفند براساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو نسبت به برچسب گذاری این محصولات اقدام نمایند.
وی با بیان اینکه مردم باید از ترکیبات و نوع فرآورده‌های غذایی مصرفی خود اطلاع کافی داشته باشند، افزود: بحث‌های زیادی در محافل علمی دنیا وجود دارد و محصولات تراریخته موافقان و مخالفانی دارد، اما مردم ایران همچنان باشک و تردید به این محصولات نگاه می‌کنند.
ایران از بهمن ماه ۱۳۷۸ عضو کنوانسیون تنوع زیستی (پروتکل کارتاهنا) است و از آن زمان به بعد از محصولت تراریخته در کشور مانیز استفاده شده است.
محصولات تراریخته، اصطلاحاً به محصولاتی گفته می‌شود که با دستکاری ژنتیکی، از حالت عادی خارج شده‌اند