به گزارش طلوع کرمانشاه، دکتر بهنام رضا مخصوصی با اشاره به خرید تجهیزات مدرن برای استفاده در اتاق عمل گوش حلق وبینی اظهارداشت: به زودی با تایید وزارتخانه شاهد راه اندازی بخش کاشت حلزون دربیمارستان امام خمینی خواهیم بود.
وی ضمن اشاره به تلاش شبانه روزی برای بازسازی‌های بخش گوش، حلق وبینی دراوایل سال جاری افزود: این بخش شامل ۶ اتاق و ۳۸ تخت است که اتاق‌ها هرکدام دارای سرویس بهداشتی مجزا هستند.
مدیرعامل بیمارستان امام خمینی (ره) کرمانشاه با بیان اینکه کلینیک ویژه این بیمارستان در سال ۱۳۹۳ افتتاح شده گفت: این کلینیک شامل درمانگاه‌های جراحی، داخلی، گوش و حلق و بینی، بیهوشی، لیزیک، روانپزشکی، پوست، زنان، سوختگی، نفرولوژی میباشد.
دکترمخصوصی افزود:کلینیک گوش حلق وبینی که خودشامل کلینیک شنوایی سنجی، گفتاردرمانی ومتخصصین گوش حلق وبینی است صبح وعصر پذیرای مراجعه کنندگان میباشد.