به گزارش طلوع کرمانشاه، شهریار بهنیا گفت: تا قبل از این تنها مشترکین همراه اول امکان بهره مندی از این سرویس را داشتند که با تلاش‌های صورت گرفته این خدمت برای مشترکین ایرانسل در روستا‌هایی که دارای شبکه تلفن روستایی (GSM-WLL) باشند، فعال شد.
بر اساس این گزارش مسافرین عبوری از مسیر جاده‌های روستایی و ساکنین روستا‌ها از این پس می‌توانند از خدمات رومینگ مکالمه و پیامک هردو اپراتور اول و دوم استفاده نمایند.