معاون استاندار یکی از مشکلات و موانع موجود را ارسال مشتقات نفتی به آزمایشگاه و طولانی بودن زمان جواب آن دانست و اظهار داشت: ما در استان، هم در پژوهشگاه نفت و هم در دانشکده نفت و انرژی امکان ایجاد آزمایشگاه مجهز را داریم‌که حتی می‌تواند استان‌های هم جوار را هم در این زمینه پوشش دهد.

 معاون استاندار در پایان گفت: باید با برنامه ریزی و هماهنگی تمام موانع موجود بر سر راه صادرات مشتقات نفتی رفع شود و مسیر صادرات برای تولیدات استان در همه زمینه‌ها بخصوص مشتقات نفتی تسهیل شود که قطعا بر رشد اقتصاد استان و ایجاد اشتغال و درآمد تاثیرات مثبتی خواهد گذاشت.