وی افزود: همچنین این همایش به تبادل فکری و اطلاعاتی دندانپزشکان کمک کرده و در آن مقالات و یافته‌های جدید دندانپزشکی عرضه می‌شود.

وی با اشاره به تدریس پیشکسوتان و اساتید برجسته دندانپزشکی کشور در این همایش، گفت: این همایش بصورت تئوری و عملی خواهد بود و در کنار ارائه مقالات و یافته‌های جدید، روش‌های نوین دندانپزشکی بصورت عملی و کارگاهی بر روی بیمار به شرکت کنندگان آموزش داده میشود.

رییس دندانپزشکی استان کرمانشاه در پایان از فعالیت بیش از ۴۰۰ دندانپزشک در استان خبر داد /ایسنا