وی به تاثیرات زندانی شدن یک فرد بر روی زندگی خانواده اش اشاره کرد و ادامه داد: اگرچه جرم یک اقدام فردی است اما تاثیر بسزایی در خانوداه های زندانیان دارد، بطوریکه این افراد پا به پای فرد زندانی در طی حبس انواع درد و رنج را تحمل می کنند.

دادستان کرمانشاه تصریح کرد: خانواده های زندانیان در طول مدت حبس در معرض آسیب های مخلتف اجتماعی نظیر محرومیت های عاطفی، فقر اقتصادی، آشفتگی و از هم گسیختگی روابط زناشوئی، جدایی فرزندان از والدین قرار دارند که در اغلب موارد این عوامل زمینه بزهکاری آنان را نیز فراهم می کند.

وی با بیان اینکه مراقبت های پسا کیفری یا مراقبت های پس از خروج و حمایت از خانواده های زندانیان از اصول مهم پیشگیری از جرم به شمار می رود، عنوان کرد: در این راستا توانمند سازی خانواده زندانیان و همچنین تعامل صحیح با زندانی پس از خروج و فراهم آوردن زمینه های مناسب بازگشت به زندگی اجتماعی سالم امریست ضروری که بدون داشتن برنامه مناسب و همکاری همه نهاد ها بر اساس سیاست های مشارکتی امکان پذیر نخواهد بود.

صادقی بااشاره به اینکه انجمن حمایت از زندانیان را از جمله نهادهایی است که به صورت تخصصی به این مسئله می پردازد، گفت: این نهاد که بنیان آن بر اساس حمایت مالی خیرین تاسیس شده با داشتن شخصیت حقوقی مستقل نقش موثری را در این زمینه ایفا کرده است.

وی با بیان اینکه طبق اساسنامه انجمن حمایت از زندانیان دادستان نیز یکی از اعضای این نهاد است، یادآورشد: انجمن حمایت از زندانیان کرمانشاه با همکاری نهادهای مختلف و افراد خیر خود را موظف دانسته تا در این زمینه از تمام توان خود استفاده و با کمک به زندانیان و خانواده آنان با انجام اقداماتی همچون ارشاد، اشتغال، کمک های مالی، خرید جهیزیه، پرداخت مبالغ ماهیانه، تحویل اقلام غذایی، تحت پوشش قرار دادن خانواده زندانیان در امور درمانی، رسیدگی به مشکلات آموزشی فرزندان آنان، خدمات مشاوره ای، جلوگیری از فروپاشی یا طلاق خانواده، مشاوره های حقوقی ، ایجاد درآمدهای پایدار،برگزاری کارگاه های آموزشی، و اقدامات متعدد دیگر گام مهمی در پیشگیری از جرم و کمک به این قشر از جامعه بر دارد.