وی اضافه کرد: هفت کشتی گیر ما در سالن وزن کشی شده بودند، اما طبق اساسنامه فدراسیون برای انجام بازی باید هشت کشتی گیر وزن کشی می کردند.
دلیری بابیان اینکه تاکنون در هیچ مسابقه ای چنین موردی را مشاهده نکرده ایم، گفت: کشتی ورزشی است که همه آن را به نام جوانمردی و پهلوانی می شناسند، اما در این مسابقه شاهد بودیم که به این موضوع بی توجهی شد.
وی افزود: از طریق فدراسیون کشتی نیز پیگیری هایی را انجام دادیم که فدراسیون اعلام کرد که قانون در این مسابقه اعمال شده و جای اعتراض نیست.
سرمربی تیم کشتی رعد پدافند اعلام کرد: تیم کشتی رعد پدافند از جمله تیم های زیرمجموعه تربیت بدنی ارتش در تهران است که باتوجه به نیاز کشتی استان کرمانشاه، پیش از برگزاری مسابقات لیگ برتر با درخواست و رایزنی آن را به کرمانشاه منتقل کردیم.
وی خاطرنشان کرد: پس از حذف تیم رعد پدافند از لیگ برتر کشتی نیز از فرماندهی تربیت بدنی ارتش کشور قول گرفتیم که این تیم را در کرمانشاه حفظ کنیم تا به ارتقاء کشتی این استان کمک کند./ایسنا