مرزبانی تصریح کرد: یکی از خط قرمزهای پلیس برخورد با سرقت است، به گونه ای که کشف آن در سریعترین زمان ممکن از مهمترین اهداف ماموران انتظامی به شمار می رود.
این مقام انتظامی یاداوری کرد: تلاش پلیس در وهله نخست پیشگیری از وقوع سرقت است و در این راستا تلاش می کند با ارائه راهکارهای پیشگیرانه از وقوع ان جلوگیری کند.
وی گفت: در صورت وقوع سرقت نیز تلاش می شود تا سارقان به سرعت دستگیر و اموال سرقت شده به مردم بازگردانده شود.
مرزبانی در پایان از امنیت موجود در شهرستان جوانرود نیز ابراز رضایت کرد و گفت: رضایت شهروندان از عملکرد پلیس بهترین گواه بر انجام درست وظایف ماموران انتظامی است.