کرمی در ادامه از اتخاذ تصمیماتی برای جلوگیری از چنین مشکلاتی خبر داد و اعلام کرد: باتوجه به منویات مقام معظم رهبری و تاکیدات ریاست قوه قضائیه حمایت از عشایر را در دستور کار قرار داده و برای نجات آنها از این بحران دستورالعمل هایی صادر کرده ایم.

وی یادآورشد: براین اساس، از فرماندهی پلیس راه و نیروی انتظامی استان خواسته ایم تا از خروج هرگونه محموله کاه و کلش به خارج از استان ممانعت به عمل آورند