مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه با اشاره به تدوین اطلس خودکشی استان گفت: این پروژه در مراحل نهایی است و به زودی پس از تایید نهایی مجوزهای آن جهت چاپ اخذ می شود.

وی افزود: مسائل بسیاری از جمله مسائل اجتماعی، روانشناختی، اقتصادی و… در بروز خودشکی دخیل هستند و از طرفی افزایش این معضل نیز تبعات اقتصادی، اجتماعی و… به دنبال دارد و همین امر می طلبد که توجه به برنامه های پیشگیری از خودکشی با جدیت بیشتری دنبال شود.

محمدی با اشاره به برنامه های دفتر پیشگیری از آسیب های اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در زمینه پیشگیری از معضل خودکشی، گفت: در این راستا پنج استان به عنوان پایلوت برنامه های سازمان انتخاب شده اند که از  چندسال پیش برنامه های پیشگیر از خودکشی در آنها در حال اجراست.

وی با بیان اینکه کرمانشاه یکی از این پنج استان است گفت: در همین راستا برنامه های بهزیستی در ۳۸ محله کرمانشاه و با همکاری ۴۵ تسهیل گر آموزش دیده طی این سالها انجام شده است.

مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه از تدوین اطلس خودکشی در راستای اجرای این برنامه های پیشگیرانه در استان خبر داد و افزود: این اطلس با هدف شناسایی و تحلیل وضعیت معضل خودکشی در محلات پرخطر استان تهیه شده که در مراحل پایانی قرار دارد.

وی افزود: این اطلس با دیدگاه سیستمی و چندوجهی تدوین شده و در تدوین آن از آمارهای رسمی، اطلاعات میدانی، نظرات کارشناسان و نتایج تحقیقات استفاده شده است.

محمدی گفت: تحلیل های آماری این اطلس انجام شده و نتایج آن بصورت نمودارهای مختلف طراحی شده و هم اکنون در مراحل بازبینی و تایید نهایی است و پس از این مرحله مجوز چاپ آن اخذ خواهد شد.

مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه ابراز امیدواری کرد: تدوین این اطلس به شناخت درستی از معضل خودکشی در استان منجر شده و بتواند به ارائه راهکارهای مطلوب برای کاهش معضل خودکشی در استان منجر شود.