به گزارش طلوع کرمانشاه؛ جلسه کارگروه استانی معاینه فنی به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری و با حضور اعضا در محل سالن جلسات استانداری برگزارشد.

معاینات فنی امنیت جاده را تامین میکندسالاری در این جلسه که وضعیت خدمات رسانی مراکز معاینه فنی خودرو در سطح استان مورد بررسی قرارگرفت، گفت: امیدواریم با افزایش کیفیت ارائه خدمات از سوی مراکز معاینه فنی شاهد ایمنی خودروها و کاهش تصادفات و آلودگی هوا و درنتیجه رضایتمندی بیشتر مردم عزیز باشیم.

وی باتاکید برلزوم بررسی کارشناسی وضعیت کنونی مراکز معاینه فنی گفت: لازم است صدور مجوز احداث مراکز جدید با دقت بیشتر و به صورت کارشناسی شده صورت بگیرد.

سالاری گفت:حسن انجام معاینه فنی خودروها می تواند نقش قابل توجهی در امنیت تردد و به حداقل رساندن سوانح داشته باشد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری افزود: همچنین ضروری است که برای افزایش خدمات رسانی بیشتر در شهرستان های اسلام آباد، جوانرود و سرپل ذهاب، مجوز لازم برای احداث مرکز معاینه فنی خودرو صادر شود.