مدیرکل امور مالیاتی استان کرمانشاه مالیات پرداخت شده به  شهرستان روانسر را ۱۰ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان اعلام و تصریح کرد: از این میزان در ۹ ماه امسال ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان برای اجرای طرح های عمرانی روانسر پرداخت شده است.

وی ادامه داد: به شهرداریها، دهیاریها و بخشداریهای شهرستان سرپل ذهاب از سال ۹۳ تاکنون ۱۸ میلیارد  و ۶۰۰ میلیون تومان مالیات پرداخت شده است که ۵ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان  از این میزان طی امسال پرداخت شده است.

ملکشاهی از پرداخت ۱۹ میلیارد تومان مالیات به شهرستان سنقر خبر داد و بیان داشت:۵ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان از این میزان طی امسال پرداخت شد.

وی مالیات پرداخت شده از سوی اداره مالیات به شهرستان صحنه  را ۱۶ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان اعلام و بیان کرد: چهار میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان از این میزان طی امسال پرداخت شد.

مدیرکل امور مالیاتی استان کرمانشاه  گفت: از سوی اداره مالیات استان کرمانشاه ۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان مالیات از سال ۹۳ به شهرستان قصرشیرین پرداخت شده که یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان از این میزان طی امسال پرداخت شده است.

ملکشاهی سهم مردم گیلانغرب از تخصیص های مالیاتی را ۱۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان اعلام و عنوان کرد: ۳ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان از این میزان طی امسال پرداخت شده است.

وی با بیان اینکه ۲۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان از سال ۹۳ به شهرداری ها، دهیاری ها و بخشداری های هرسین پرداخت شده که ۵ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان آن طی امسال تخصیص یافته، افزود: به شهرستان کنگاور ۱۸ میلیارد تومان پرداخت شده که ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان آن مربوط به امسال بوده است.

مدیرکل امور مالیاتی استان کرمانشاه اظهار داشت: برای اجرای پروژه های عمرانی شهرستان کرمانشاه هم از سال ۹۳ تاکنون بیش از ۲۰۰ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان پرداخت شده است که ۵۵ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان آن طی امسال پرداخت شده است.

وی مالیات را درآمدی پاک دانست و با تاکید بر اینکه این اصل نباید فراموش شود افزود: مالیاتی که آحاد جامعه پرداخت می کنند در همان جامعه صرف می شود/مهر