بیشترین میزان بارندگی در سامانه اخیر برای شهرستان سرپل ذهاب با ۲۵ میلیمتر بارندگی به ثبت رسید.

و بر اساس اعلام اداره کل هواشناسی استان کرمانشاه میزان بارش طی دو روز گذشته در شهرستان کرمانشاه نیز ۵ میلیمتر به ثبت رسید.
بر اساس پیش بینی‌های صورت گرفته، افزایش نسبی دمای روزانه، کاهش دمای شبانه و مه صبحگاهی بویژه در مناطق سردسیر و مرطوب، از پدیده‌های جوی در روز‌های سه شنبه و چهارشنبه خواهند بود.
همچنین موجی ناپایدار از عصر پنجشنبه تا ظهر جمعه، جو منطقه را تحت تاثیر قرار می‌دهد و موجب بارش‌های (غالبا به شکل پراکنده) در سطح استان خواهد شد.