به گزارش طلوع کرمانشاه، طبق اعلام مرکز آمار ایران نرخ بیکاری استان در زمستان سال گذشته ۲۲.۶ درصد بوده که ۱۰.۵ درصد از میانگین کشور(۱۲.۱ درصد) بالاتر است.

با این وجود نرخ بیکاری استان نسبت به فصل پاییز سال گذشته و زمستان سال ماقبل(۱۳۹۵) روند کاهشی داشته است.

نرخ بیکاری استان در پاییز سال گذشته ۲۵.۶ درصد و در زمستان ۱۳۹۵ برابر با ۲۴.۵ درصد اعلام شده بود.

همچنین زمستان سال گذشته استان کرمانشاه بیکارترین استان کشور نبود و چهارمحال و بختیاری با ۲۳.۷ درصد بالاترین نرخ بیکاری را بین استانهای کشور داشت.

 

ایسنا