متاسفانه در میان سوء مدیریت متولیان ورزش و فوتبال کرمانشاه هر شخص و گروهی با هر تفکری به دنبال سوء استفاده از وضع موجود هستند و در این میان بعضا با استفاده از وجهه و نام پیشکسوتان و افراد شناسنامه دارد به دنبال تامین منافع شخصی و گروهی بر می آیند.

تعدادی از پیشکسوتان و بزرگان فوتبال کرمانشاه متاسفانه با حضور در چنین جلساتی که هیچگونه وجاهت قانونی ندارد در معرض سوء استفاده قرار می گیرند و با حضور خود عملا یک اقدام غیر موجه را موجه می کنند.

رسانه با توجه به رسالت خود باید چنین رویدادهایی را مورد رصد قرار دهد و با تذکر به متولیان امر آنها را متوجه اتفاقات پیرامون خود کند.

ورزش۱۹ به عنوان یک رسانه رسمی و تخصصی ورزش منتظر واکنش مناسب اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه و هیات فوتبال استان به این موضوع است.

  •  
  • منبع خبر : ورزش۱۹