مدیرکل میراث فرهنگی کرمانشاه تصریح کرد: مواد اولیه برای مرمت این اثر خریداری شده و طبق برنامه‌ریزی‌های انجام گرفته، این گروه این هفته به کرمانشاه خواهند آمد و کار مرمت اثر را آغاز می‌کنند.

وی تاکید کرد: همزمان با انجام مرمت این اثر که حدود یک هفته به طول می‌کشد، کار مستندنگاری و اسکن لیزری آن نیز توسط این گروه انجام خواهد گرفت.

قادری در ادامه به فرسایش نقش برجسته باستانی ثلاث باباجانی در گذر زمان و آسیب دیدگی آن در زلزله بزرگ دو سال پیش هم اشاره کرد و گفت: باتوجه به خسارت زلزله سال ۹۶ به این اثر، از معاونت عمرانی استانداری خواسته‌ایم تا از محل اعتبارات زلزله مبلغی را برای مرمت اساسی آن اختصاص دهد.

وی تصریح کرد: موافقت اولیه را برای اختصاص این اعتبار گرفته‌ایم و به محض تخصیص آن کار مرمت اساسی و محوطه سازی اطراف اثر را انجام خواهیم داد/ ایسنا