رئیس اتاق اصناف کرمانشاه تمرکز اصلی این طرح را بر مناطقی مانند محدوده طاقبستان، اطراف چم بشیر، جاده سنندج، محدوده میدان امام حسین(ع) و … اعلام کرد و یادآور شد: نظارت بر تمام کافی شاپ ها و واحدهای صنفی سطح شهر انجام خواهد شد.

به گفته ساسانی طرح برخورد با قلیان سراها همچنان در کرمانشاه ادامه خواهد داشت.

ساسانی عرضه قلیان در هر واحد صنفی را تخلف دانست و تاکید کرد: هیچ مجوزی تحت عنوان عرضه قلیان به واحدهای صنفی داده نمی‌شود و تمام واحدهای صنفی که قلیان عرضه می‌کنند، غیرمجازند.

وی به واحدهای عرضه قلیان هشدار داد پیش از آنکه برخورد قانونی با آنها صورت گیرد نسبت به جمع‌آوری قلیان‌ها اقدام کنند.