امروز روز جهانی دیابت است، بیماری مهمی که میلیون ها نفر در سراسر جهان را درگیر خود کرده است و آمار مربوط به آن سال به سال افزایش می یابد. جهان پر از افراد دیابتی شده است.

 تعداد افراد مبتلا به دیابت امروز به سرعت به پیش‌بینی‌های ۱۰ سال پیش برای سال ۲۰۳۰ نزدیک می‌شود. یافته‌های جدید جهانی، منطقه‌ای و کشوری نشان می دهد که حدود ۵۳۷ میلیون نفر در سراسر جهان مبتلا به بیماری دیابت هستند که در قاره ها و نقاط مختلف جهان پخش شده اند.

آمارها نشان می دهد تعداد افراد مبتلا به دیابت در سال های اخیر مدام در حال افزایش است و در سال های آینده به عدد خوفناکی می رسد که در نتیجه عدم مراقبت ها و پیشگیری از این بیماری است..

این نقشه نیز پراکندگی جمعیت دیابتی ها در جهان را نشان می دهد.

بر اساس اطلاعات موجود در این نقشه ۵۱ میلیون نفر از دیابتی های جهان در کشورهای آمریکای شمالی و حوزه دریای کارائیب زندگی می کنند.

۳۲ میلیون نفر از مبتلایان نیز در آمریکای جنوبی و مرکزی هستند.

اروپا نیز ۶۱ میلیون نفر از دیابتی های جهان را در خود جای داده است.

آفریقا ۲۴ میلیون نفر و خاورمیانه و شمال آفریقا نیز روی هم رفته ۷۳ میلیون نفر دیابتی دارند.

۹۰ میلیون دیابتی هم در جنوب شرق آسیا زندگی می کنند. در کل سهم کشورهای آسیایی از دیابتی های جهان خیلی خیلی بیشتر از سایر نقاط دنیا است.

پاسیفیک غربی هم حاوی ۲۰۶ میلیون دیابتی است.