مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه با اشاره به جزییات طرح مشترکان پرمصرف و بدمصرف گاز که قرار است از ابتدای آذر قبوض آنها مشمول جریمه شود، گفت: بر اساس این طرح کمتر از ۳۰ درصد مشترکان کرمانشاه مشمول جریمه خواهند شد.

سیروس شهبازی ، با بیان اینکه در گذشته شیوه محاسبه تعرفه گاز به این شکل بود که ۱۲ پلکان برای مصرف از ۲۵۰ مترمکعب تا بیش از ۱۲۵۰ مترمکعب در ماه تعریف می‌شد، افزود: قیمت هریک از این ۱۲ پلکان بر اساس پنج اقلیم آب و هوایی که در کشور تعریف شده، متفاوت بود و با افزایش مصرف در هر پلکان، رقم متعارفی به  قیمت‌ گاز بها نسبت به پلکان قبل اضافه می‌شد.

مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه با اشاره به طرح جدید تعرفه بهای گاز که قرار است از اول آذرماه اجرایی شود، عنوان کرد: در طرح جدید تعرفه گاز مصرفی تا سه پلکان اول به شیوه قبل محاسبه می‌شود، برای مثال در شهر کرمانشاه با توجه به نوع اقلیم آب و هوایی که دارد قیمت مصرف در پلکان اول که تا ۲۵۰ مترمکعب در ماه است برای هر مترمکعب حدود ۴۱ تومان، در پلکان دوم که ۲۵۰ تا ۳۵۰ مترمکعب در ماه است برای هر مترمکعب حدود ۶۰ تومان و در پلکان سوم که ۳۵۰ تا ۴۵۰ مترمکعب در ماه است برای هر مترمکعب ۹۶ تومان است.

شهبازی خاطرنشان کرد: از پلکان سوم به بالا نه تنها تعرفه هر مترمکعب با روند مشخصی مانند گذشته افزایش پیدا خواهد کرد، بلکه به ازا هر پلکان نسبت به پلکان قبلی ۴۰ درصد جریمه هم اعمال خواهد که با این روند تعرفه گاز مصرفی برای پلکان‌های بالا بسیار قابل توجه خواهد بود.

وی یادآور شد: تعرفه هر پلکان نیز در هر شهرستان بسته به اقلیمی که در آن قرار گرفته متفاوت خواهد بود و برای شهرستان‌های سردسیر سقف مصرف بیشتر و برای شهرستان‌های گرمسیر سقف مصرف کمتری در نظر گرفته می‌شود.

شهبازی تاکید کرد: این طرح‌ صرفا برای مشترکین خانگی است و مشترکین تجاری و صنعتی تعرفه مجزایی دارند.

مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه با بیان در کنار جریمه مشترکین پرمصرف برای مشترکین کم مصرف نیز طرح‌هایی وجود دارد، افزود: مشترکینی که مصرف آنها کمتر از ۲۰۰ مترمکعب در ماه باشد و یا تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی باشند، گاز آنها رایگان محاسبه خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه بیش از ۷۰ درصد مشترکین کرمانشاه در محدوده سه پلکان اول مصرف دارند، افزود: کمتر از ۳۰ درصد مشترکین خانگی کرمانشاه مشمول جریمه خواهند شد.

به گفته این مسئول، هم اکنون در استان کرمانشاه ۶۴۰ هزار مشترک گاز طبیعی در بخش‌های مختلف وجود دارد که ۶۰ درصد این تعداد یعنی نزدیک ۳۸۴ هزار مشترک در بخش خانگی هستند./ایسنا