پروانه صفری در گفتگو با خبرنگار طلوع کرمانشاه، اظهار داشت: در ادامه فعالیت سامانه ناپایدار در جو منطقه، هوای استان امروز ابری، در برخی نقاط مه آلود، بویژه در نواحی مرزی همراه با غبار غلیظ و در بعضی ساعات همراه با بارش خفیف برف و باران می‌باشد که از بعدازظهر بتدریج شرایط ناپایدار تضعیف خواهد شد.

مدیر روابط عمومی هواشناسی استان کرمانشاه بیان کرد: دمای هوا، طی روزهای شنبه تا دوشنبه به طور محسوس کاهش یافته؛ سبب یخبندان در برخی نقاط به ویژه نواحی سردسیر  می گردد.

وی افزود: سومار با بیشینه دمای ۲۱  درجه  سانتیگراد گرم ترین نقاط استان و سنقر با  کمینه ۲-  درجه سانتیگراد سردترین نقطه استان گزارش شده است.

وی گفت: دمای هوای کرمانشاه کرمانشاه  بین کمینه  ۲ و  بیشینه  ۱۴ می‌باشد و شب گذشته دمای هوا در سردترین ساعت در تازه آباد ۱  گیلانغرب ۶ و  سرپل ذهاب ۸  و قصرشیرین ۹ درجه سانتیگراد گزارش شده است.