به گزارش طلوع کرمانشاه مهندس قندالی رئیس امور عشایر کشوردر چهارمین گردهمایی سراسری مسئولین امور عشایر شهرستان‌های سراسر کشورتولیدات دامی عشایر را ۱۹۰ هزارتن بیان کرد و خاطرنشان کرد: عشایر کشور ۲۸ درصد دام سبک کشور را در اختیار دارد.
مهندس قندالی با اشاره به اینکه عشایر کشور بسیار فعال و تلاشگر هستند تصریح کرد: ۳۵ درصد صنایع دستی کشور نیز به وسیله عشایرکشور به بازار وارد می‌شود.
وی گفت: از سال ۶۶ تا ۸۷ جمعیت عشایری ثابت بوده و تغییرات چندانی نداشته است.
قندالی افزود: در تولیدات عشایری افزایش بهره وری و تنوع معیشتی را داریم که یکی از سیاست‌های ماست.
وی خاطرنشان کرد: در توانمندسازی عشایر در سال‌های اخیر اتفاقات خوبی رخ داده است.
رئیس امور عشایری کشور از اختصاص سالانه ۲۵۰ میلیارد تومان اعتبار برای عشایر خبر داد وابراز امیدواری کرد امسال نیز این مبلغ تخصیص یابد.
وی تصریح کرد: در حوزه تولیدات امور عشایر نیز سیاست ما راه اندازی زنجیره تولید است.