غلامی افزود: ۳۳ کارشناس بهداشت محیط و ۹ کارشناس کنترل و مبارزه با بیماری‌ها برای مراسم اربعین اعزام شده‌اند.
وی با اشاره به اقدامات کارشناسان بهداشت محیط در مراسم اربعین حسینی اظهار کرد: کارشناسان کنترل آب و مواد غذایی مراکز استقرار موقت زائران را بر عهده دارند، همچنین موکب‌ها در عراق و مسیر‌ها و به ویژه آن‌هایی که در مرز مستقر هستند از سوی بازرسان بهداشت محیط کنترل می‌شوند.
غلامی ادامه داد: ۹ بیمارستان صحرایی، ۲۴ بیمارستان حلقه اول و ۶۹ بیمارستان حلقه دوم مستقر و آماده خدمت رسانی به زائران اربعین هستند، همچنین ۳۲۸ تخت بیمارستانی در شهر‌های مرزی و ۵۶ درمانگاه سرپایی برای خدمت رسانی آماده هستند.
وی افزود: طبق هماهنگی‌های انجام شده درخواستمان این بود همه موکب‌ها از مراکز بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی محلشان مجوز بگیرند که خوشبختانه تاکنون ۷۰ تا ۷۵ درصد موکب‌ها مجوز بهداشتی دریافت کرده‌اند.
مسئول برنامه بهداشت محیط اربعین وزارت بهداشت گفت: این موکب‌ها در ایلام، آبادان و اهواز جانمایی شده‌اند، در عین حال تیم‌های بهداشت محیط وزارت بهداشت از چند هفته قبل در این مناطق حضور یافته اند و از یک هفته قبل از اربعین تا ۵ روز بعد از این مراسم ۲۴ ساعته مستقر خواهند بود.